maandag 28 januari 2019

Doorbraak in Stadskanaal: bankje 87-jarige


RTVNoord artikel

Het gedoe om het bankje heeft wel vier extra positieve punten opgebracht:

  • Bankje word een Monument
  • Verschillende Dichtregels worden in het bankje gegraveerd
  • Klapstoeltjes op alle zes begraafplaatsen
  • Met de tijd, bankje nieuwe plek op de begraafplaats
De bank van de heer Meijer op de begraafplaats Stadskanaal Noord wordt overgedragen aan de
gemeente en blijft bij het graf van zijn vrouw staan. Bovendien wordt het voorzien van enkele
dichtregels en krijgt het in de toekomst een andere vaste plek op de begraafplaats als een blijvend
monument voor verloren dierbaren.


Samen met de familie heeft de gemeente gezocht naar een oplossing die het zowel mogelijk maakt
dat de heer Meijer bij het graf van zijn vrouw kan blijven zitten als recht doet aan de verordeningen.
Die oplossing bestaat uit twee delen.

Bank krijgt toekomst
De familie draagt de huidige bank over aan de gemeente, die daarmee de zeggenschap over de
bank krijgt en verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. De bank wordt iets naar voren geplaatst
waardoor hij niet meer op het achterliggende ongeruimde graf staat. Als er onderhoud gepleegd
wordt of als er een ceremonie plaatsvindt zal de bank worden verplaatst. Op deze manier kan de
heer Meijer zolang hij wil in alle rust bij zijn vrouw blijven komen.
Bovendien zullen er in samenspraak met de familie enkele dichtregels, verzameld door de Goudse
stadsdichter, op de bank worden aangebracht. Op het moment dat de heer Meijer geen gebruik
meer kan of wil maken van de bank zal het een nieuwe plek krijgen op de begraafplaats zodat
iedereen er gebruik van kan blijven maken voor een moment van rust of reflectie. De bank wordt
daarmee een symbool van rouw, trouw, naastenliefde en respect voor hen die er waren en
onderling respect voor hen die er zijn.

Stoelen voor nabestaanden
Naast de oplossing voor de heer Meijer worden er op alle 6 gemeentelijke begraafplaatsen
klapstoelen ter beschikking gesteld naast de al aanwezige banken die verspreid op de
begraafplaatsen staan. Zo wordt ook op deze begraafplaatsen gehoor gegeven aan de algemene
behoefte om dichtbij het graf van een dierbare te kunnen zitten.

De afgelopen periode was er veel ophef over de bank. Het was in strijd met de verordeningen maar
werd al jaren gedoogd. Het werd landelijk nieuws toen de familie werd gevraagd de bank te
verwijderen en leidde tot veel verontwaardiging en een petitie die ruim 25.000 keer werd
ondertekend. Met de gezamenlijke oplossing maken de familie en de gemeente een gebaar naar
alle nabestaanden van verloren dierbaren.